1. Home
  2. Who's who

Who's who

Redactie

Hoofdredacteur: Charles-Albert van Oldeneel

Charles-Albert van Oldeneel is sinds 2000 bedrijfsjurist bij Assuralia, waar hij zich met name bezighoudt met kwesties betreffende het verzekeringsrecht, het consumentenrecht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij heeft verschillende publicaties over die onderwerpen op zijn naam staan. Charles-Albert van Oldeneel is daarnaast voorzitter van de Vereniging van Verzekeringsjuristen (VVJ). Van 2001 tot 2009 heeft hij deel uitgemaakt van de Raad van het Instituut voor Bedrijfsjuristen. Hij is ook lid van de Raad voor het Verbruik en de Commissie voor de Mededinging.

 

Redactiecomité: J.-C. André-Dumont, P. Graulus, P. Michel , E. Van den Hout, C. Van Haute

André-Dumont, Jean-Christophe is sinds 1988 ondernemingsjurist bij ALLIANZ Belgium S.A. (het vroegere Assubel). Zijn activiteiten zijn vooral gericht op individuele levensverzekeringen en de tweede pijler. Parallel aan deze functie is Jean-Christophe André-Dumont ook wetenschappelijk coördinator en vormer bij ICHEC Ondernemingen en gastprofessor aan de Hogeschool Francisco Ferrer (Instituut Corremans)

Graulus, Pol is licentiaat in de Rechten en in de Criminologie (KUL). Hij werkte twintig jaar in het schadebeheer BOAR bij een belangrijke verzekeringsmaatschappij, daarna richtte hij een schaderegelings- en consultancybureau voor verzekeringen op. Hij is al ruim twintig jaar actief als zelfstandig opleider in de verzekeringssector en als docent aan verschillende hogescholen.

Michel, Patrick is verantwoordelijk voor de Afdeling Schade bij Arbeidsongevallen bij Federale Verzekeringen, waar hij ook zijn carrière begon. Meer dan twintig jaar ervaring in Arbeidsongevallen én zijn mandaat van bestuurder bij het Fonds voor Arbeidsongevallen zorgen ervoor dat hij deze materie zeer goed beheerst.

Mohr, Michaël is associate bij Deloitte Fiscale Consulting. Met meer dan 24 jaar ervaring in fiscaal advies, situeert zijn expertise zich op vlak van bedrijfsbelasting, verzekeringen en pensioenen. Michaël Mohr is lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. Hij spreekt ook geregeld op diverse conferenties en seminaries over de begroting van verzekeringsinstellingen, verzekerings- en bankproducten en de wetgeving rond pensioenen. Hij is ook auteur van verscheidene publicaties in dit vakgebied.

Van den Hout Eveline
Kaderlid in de dienst schadegevallen bij Generali Belgium, verzekeringsmaatschappij, waar zij het beheer doet van de zware dossiers lichamelijke schade gemeen recht en dit sinds 1978, voor zowel binnen- als buitenland.
Lid van de Raad van bestuur van de asbl AJA - VVJ vzw (Association des Juristes de l'Assurance - Vereniging der Verzekeringsjuristen) afwisselend als ondervoorzitter en voorzitter van 2001 tot 2007.
Vanaf 2001 tot op heden : lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Verzekeringen - Bulletin des Assurances (Wolters Kluwer). Tenslotte vanaf 2008 en volgende : opleidingen "Lichamelijke letselschade" voor de verzekeringssector, georganiseerd door Assuralia (INSERT - FOPAS).

Van Gompel, René (Afbeelding Overlijdenskruisje 3 april 2012) was doctor in de Rechten en licentiaat in de Economische en Financiële Wetenschappen, licentiaat in Verzekeringsrecht en Economie van Verzekeringen (ULB). Hij heeft zijn carrière bij de professionele unie van verezekeringsondernemingen (nu Assuralia) beëindigd als algemeen directeur (tien jaar). Hij was vooral gespecialiseerd in de verzekering van personen en had les gegeven in verzekeringen aan het Institut des Carrières commerciales en aan het Institut Cooremenas in de stad Brussel, het Nederlands en het Engels in deze materies incluis. Sinds zijn pensionnering had hij tal van cursussen in verzekeringen gegeven als gastprofessor aan de universiteiten van Brussel, Gent en Luik evenals bij Insert (Ins. Services and training) van Assuralia, waar hij werd geraadpleegd voor de redactie en het actualiseren van de introductiecursussen in verzekeringen en in levensverzekeringen. Hij iwas auteur-medewerker van het Tijdschrift voor Verzekeringen en andere Wolters Kluwer-uitgaven.

Van Haute, Catherine is algemeen directeur van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) en van het Belgische Bureau van de Autoverzekeraars (BBAVF). Met haar juridische opleiding begon ze haar carrière als manager schadegevallen bij de GMWF. Daarna heeft ze gewerkt als manager lichamelijke schadegevallen bij Royale Belge (nu AXA). Ze heeft ook een carrière gehad bij GAN (later Zelia) waar ze de verantwoordelijkheid had over het departement schadegevallen BOAR. Catherine Van Haute geeft ook cursussen voor Insert.

 

Secretariaat van Tijdschrijft voor verzekeringen: Vanderoost Colette (ad interim)

Redacteur Wolters Kluwer: M. Soenens 02 300 31 36, magali.soenens@wolterskluwer.com