Who's who

Redactie

Hoofdredacteur: Charles-Albert van Oldeneel

Charles-Albert van Oldeneel is bedrijfsjurist bij Assuralia waar hij onder andere belast is met vragen rond verzekeringsrecht, mededingingsrecht, consumptierecht,...Hij is daarnaast gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens en de strijd tegen het witwassen van geld. Hij is auteur van meerdere publicaties in deze materies.

Overigens is Charles-Albert van Oldeneel voorzitter van de Vereniging der Verzekeringsjuristen (VVJ). Hij heeft tussen 2001 en 2009 gezeteld in de raad van het Instituut voor Bedrijfsjuristen. Daarnaast is hij lid van de Raad voor het Verbruik en van de Commissie voor de Mededinging.

 

Redactiecomité: Jean-Christophe André-Dumont, Ann Deferme, Jean-Pierre Follet, Fleur Longfils, Michel Sommerijns, Eveline Van den Hout, Myriam Vander Borght en Catherine Van Haute.

Jean-Christophe André-Dumont is juridisch directeur & directeur compliance bij Allianz Life Luxembourg S.A. sinds juli 2013. Voordien is hij gedurende 25 jaar juridisch adviseur geweest bij Allianz Benelux S.A. (het vroegere Assubel). Hij wijdt zijn activiteiten in hoofdzaak aan de levensverzekering, zowel individueel als collectief, en, vanzelfsprekend, aan alle onderwerpen die onder Compliance vallen (AML, gegevensbescherming, FATCA - CRS, fraudepreventie...).

Jean-Christophe André-Dumont is expert bij de commissie voor aanvullende pensioenen en co-directeur van het Certificat universitaire en assurance bij de UCL Bergen waar hij tevens onderwijsverantwoordelijke is. Hij is ook lid van het redactiecomité van de Revue luxembourgeoise de bancassurfinance (Kluwer) en opleider bij Insert.

Ann Deferme is licentiaat in de Rechten en sinds 1985 actief in de verzekeringssector. Zij is auteur van verschillende verzekeringshandboeken, zelfstandig consultant-opleider sinds 2006 en docent aan de Thomas More Hogeschool.

Jean-Pierre Follet is advocaat geweest bij de balie van Brussel waar hij onder andere gewerkt heeft voor een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat. Hij is vervolgens aan de slag gegaan bij COBELIAS, de pool van verzekeraars, die voornamelijk de aansprakelijkheid verzekert van verzekeringstussenpersonen. Daarna is hij hiervan algemeen secretaris geworden. Hij leidt eveneens de vennootschap SOBEGAS, die algemeen mandataris van COBELIAS is.

Fleur Longfils is bedrijfsjuriste binnen een bankverzekeringsgroep en is ook ere-advocate bij de balie van Brussel. Nadat ze meerdere jaren als advocate gewerkt heeft in een vermaard advocatenkantoor heeft Fleur Longfils eerst (in 2008) gewerkt binnen een belangrijke bedrijfsfederatie om vervolgens aan de slag te gaan in de financiële sector en, meer recent, in de verzekeringssector.

Fleur Longfils heeft commercieel recht gedoceerd als assistente bij de Université Libre de Bruxelles tussen 2002 en 2012. Ze is in de praktijk onder andere bezig met verzekeringsrecht (publiek en privé), economisch recht en nieuwe technologieën (InsurTech/FinTech) alsook met de regelgeving betreffende bankverzekeringsdiensten. Ze is auteur van heel wat publicaties (boeken en artikelen). Ze is sinds 2016 lid van de raad van bestuur van de Vereniging der Verzekeringsjuristen (VVJ).

Michel Sommerijns is vanaf 1976 werkzaam in de verzekeringssector. Hij is steeds schaderegelaar geweest, aanvankelijk polyvalent en later actief als schaderegelaar lichamelijke schade. Vanaf 31 maart 2018 zal hij actief zijn als ‘consultant’ voor verzekeraars of slachtoffers. Hi heeft een 10-tal jaren lesgegeven (avondonderwijs) aan verzekeringsmakelaars in opleiding bij Syntra Leuven. Nadien heeft hij een 7-tal jaren lesgegeven ‘verzekeringsrecht’ aan een graduaat verzekeringen in avondschool (CVO Leuven). Sinds 2015 is hij lesgever bij Insert-Assuralia (lichamelijke letsels).

Hij heeft van 1992 tot 2006 de verzameling rechtspraak uitgegeven ‘De gemeenrechtelijke vergoeding van het lichamelijk letsel in cijfers’ bij uitgeverij Focus, Sint-Pieters–Leeuw. Momenteel geeft hij sinds 2010 een ‘repertorium van rechtspraak lichamelijke schade’ uit bij Larcier. De zesde uitgave hiervan wordt verwacht tegen eind 2018, begin 2019.

Eveline Van den Hout heeft 40 jaar ervaring in een belangrijke internationale verzekeringsgroep, waar zij als Claims manager advisor – expert het beheer doet van ingewikkelde dossiers gemeen recht met belangrijke corporele schade, voor zowel binnenland als buitenland. Daarnaast geeft zij sinds 2008 opleidingen in het opleidingscentrum INSERT. Het betreft op de praktijkgerichte lessen over de vergoeding van lichamelijke letselschade gemeen recht. Zij geeft ook “in-company” opleidingen en trainingen alsmede gastcolleges aan hogescholen.

Zij was van 2001 tot en met 2007, afwisselend voorzitter – ondervoorzitter van de AJA-VVJ (vereniging van verzekeringsjuristen). Daarnaast heeft zij een zelfstandig consultancy bureau, in het kader waarvan zij zowel in burgerlijke aansprakelijkheid als in rechtsbijstand, bedrijven en advocaten bijstaat in de materie van de vergoeding van lichamelijke letselschade, evenals op hun verzoek audit en controles doet (zie haar persoonlijke website www.lichamelijke-letselschade.be).

Myriam Vander Borght is haar loopbaan begonnen met een stage bij de balie. Vervolgens is ze als juriste aan de slag gegaan bij AP Assurances en is daarna verantwoordelijke geworden van de juridische dienst BOAR Schadegevallen van wat nu Bellfius Verzekeringen is.

Catherine Van Haute is algemeen directeur van het Belgisch gemeenschappelijk waarborgfonds (BGWF) en van het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars (BBAA). Na een juridische opleiding is ze haar loopbaan begonnen als schadebeheerder bij het GMWF (vandaag BGWF). Vervolgens was ze beheerder lichamelijke schadegevallen bij de Royale Belge (nu Axa). Ze zette haar loopbaan voort bij Gan (daarna Zelia), waar ze verantwoordelijk was voor de afdeling Schadegevallen BOAR. Catherine Van Haute is tevens docente bij Insert.

 

Secretaresse: Phaedra Van Vaerenbergh

Redacteur Wolters Kluwer Belgium: M. Soenens magali.soenens@wolterskluwer.com